Welcome/Välkommen

Feel free to browse through a selection of my paintings, drawings and photographies in the galleries above.  

Varsågod att bläddra bland ett urval av mina målningar, teckningar och fotografier i bildgallerierna ovan.

                                                           About me/Om mig

                                                            Contact/Kontakt

  Contact me                                                       Kontakta mig

                                                      Exhibitions/Utställningar

 List of my exhibitions                                      Lista över mina utställningar

                                                         Paintings/Målningar

Acrylic and oil on canvas.

To the gallery of paintings

 

 

                     Akryl och olja på kanvas.

Till konstgalleriet

 

                                                        Drawings/Teckningar

                                                    Photographies/Fotografier

A selection from my photographies.

To the photo gallery

 

Ett urval av mina fotografier.

Till fotogalleriet

                                                                Skin Colors

A project combining art and photography with models from all over the world.

To the project

 

 

Ett projekt som kombinerar konst och fotografi med modeller från hela världen.

 Till projektet

 

 

Contact/Kontakt

Click here

Klicka här